Запит на публічну інформацію

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 

 1. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до Свидівоцької сільської ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

2. Запитувачі інформації мають право звернутися із запитом на інформацію в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

4. Запит на інформацію подається на ім'я сільського голови в довільній формі або шляхом заповнення встановленої  форми.

5. В запиті на інформацію повинно обов’язково бути зазначено:

5.1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (у разі колективного запиту – певної особи, якій надано право звертатися та отримувати інформацію) або повне найменування юридичної особи.

5.2. Поштова адреса або адреса електронної пошти фізичної або юридичної особи.

5.3. Номер зв’язку, якщо такий є.

5.4. Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5.5. Спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу), факсом (вказати номер факсу), електронною поштою (вказати адресу електронної пошти).

5.6. Підпис і дата, якщо запит подається письмово.

6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) запитувач не може надати поштовий запит самостійно, його оформляє на встановленій формі відповідальна особа, в обов'язки якого входить забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації (далі – відповідальна особа), при цьому даний спеціаліст обов'язково зазначає в запиті своє прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон і надає запитувачу копію запиту.

7. Запити на інформацію надаються в прийомні дні (вівторк, четвер) з 0800 годин до 1700 години, перерва – з 1300 годин до 1400 годин:

7.1. За поштовою адресою: Свидівоцька сільська рада

                                                        вул. Шевченка, 177

                                                        с.Свидівок

                                                        Черкаський район

                                                        Черкаська область

                                                        19622

7.2. За  факсом за номером: (0472) 30-82-79

7.3. На електрону адресу: sr.svidivok@gmail.com

7.4. По телефону за номером: (0472) 30-82-79

7.5. Особисто в кабінеті секретаря сільської ради та виконавчого комітету.

8. Відповідальна особа перевіряє оформлення запиту відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та реєструє його в журналі обліку запитів на інформацію, про що робить відповідну відмітку у запиті.

9. Свидівоцька сільська рада зобов’язана надати відповідь на запит на інформацію запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  виконавець з може  продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із  загально доступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

12. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначений розпорядженням №97-р від 31.12.2015 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльність сільської ради, її виконавчого апарату, посадових осіб до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Форми запиту на публічну інформацію

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Погода

Логін: *

Пароль: *