Громадське формування з охорони громадського порядку

     Громадське формування  з  охорони  громадського порядку «БАРС–2011» (далі - ГФ) створено  відповідно  до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". Статут громадського  формування  з  охорони  громадського порядку «БАРС–2011» затверджено загальними зборами членів ГФ від 26.05.2017, протокол №1 та погоджено рішенням сесії Свидівоцької сільської ради №33-2 від 13.06.2017року.

     Формування  створено  як   громадське   об'єднання   на добровільних   засадах   з   метою   сприяння   органам  місцевого самоврядування,  правоохоронним  органам,  органам  виконавчої  влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних  правопорушень  і злочинів, захисті життя  та здоров'я громадян, інтересів суспільства  і  держави  від  протиправних  посягань,  а  також  у рятуванні   людей  і  майна  під  час  стихійного  лиха  та  інших надзвичайних ситуацій.

         Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:

     1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку самостійно  шляхом виконання  конкретних  доручень керівника  відповідного  органу  внутрішніх  справ;

      2) вживати  разом  з  працівниками  органів  внутрішніх справ заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;
     3) представляти і захищати інтереси своїх членів у  державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;
     4) взаємодіяти з іншими органами громадської  самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

  • проведення індивідуально-профілактичної   роботи  з  особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;
  • надання допомоги у боротьбі із злочинами,   а   також   пияцтвом,  наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території села;
  • охорону природи і пам'яток історії та культури;
  • забезпечення безпеки дорожнього руху;

     5) вносити  до  органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми   власності  пропозиції  щодо  запобігання  адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;
     6) підтримувати    зв'язки з  відповідними   громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

      Формування провадить свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ   шляхом:

     1) спільного   з   працівниками   органів  внутрішніх  справ патрулювання  і  виставлення  постів  на  вулицях, у місцях компактного  проживання  громадян,  розташування підприємств,  установ, організацій, навчальних закладів;  участі  в  забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчим органом сільської ради; 

     2) взяття участі у здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

        Формування діє  в  межах  села Свидівок та селища Сокирна Черкаського району Черкаської області.

        Вищим  керівним  органом  формування  є  загальні збори членів формування.  

       До складу формування приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку,  виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку, здатні за своїми діловими,  моральними якостями і  станом  здоров'я  виконувати  на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

Члени  формування  під час виконання своїх обов'язків з охорони  громадського   порядку   після обов'язкового  пред'явлення  посвідчення  члена  формування  мають право:

1) вимагати   від   громадян    додержання    правопорядку, припинення  адміністративних правопорушень і злочинів;

2) у  разі  виникнення  підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і  злочинів  перевіряти  у  громадян  документи,  що посвідчують їх особу;

3) разом   з   працівниками  органів  внутрішніх  справ  та  затримувати і доставляти   до  органу  внутрішніх  справ,  громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена   формування   і   не   виконують   вимог   щодо  припинення адміністративного правопорушення;
4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

5) входити  до  клубів,   кінотеатрів,   стадіонів,   інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника,  який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів;

6) у  невідкладних  випадках  використовувати   транспортні засоби, що належать підприємствам,  установам,  організаціям або громадянам   (за   їх   згодою),   крім транспортних засобів спеціального призначення,  для  доставлення  до  лікувальних закладів осіб,  що перебувають у безпорадному стані,  а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або  правопорушень  і потребують  термінової медичної допомоги;

7) у  разі  порушення  водіями  правил   дорожнього   руху, створення  реальної  загрози  життю  або здоров'ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення,  здійснювати перевірку документів   у   водіїв   на   право   користування  та  керування транспортними засобами,  а також не допускати осіб,  які не  мають документів  або  перебувають  у  стані  сп'яніння,  до  подальшого керування транспортними засобами;

8) під   час   виконання   обов'язків   члена    формування використовувати  за  власним  бажанням  свій  або  інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи,  у володінні якої він перебуває; 

 9) застосовувати  в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

     Члени  формування  під  час  спільного  з  працівниками органів внутрішніх справ,  мають право  застосовувати  заходи фізичного впливу,  спеціальні засоби   індивідуального   захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії,  у випадках і  порядку, передбачених законом.

Командир - Савченко Максим Валерійович

Секретар - 

Штаб формування: 5 осіб.

 

   

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Погода

Логін: *

Пароль: *