Сторінка фахівця з соціальної роботи

Для повного охоплення увагою держави найуразливіших категорій населення на території Свидівоцької сільської ради працює фахівець з соціальної роботи.

Мета роботи фахівця полягає у спільній підтримці членів сімей, дітей та молоді для вирішення складних життєвих проблем, які сім’я чи особа не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей, попередження виникнення нових складних життєвих обставин, створення умов для подальшого самостійного розв’язання проблем, що виникають.

Фахівець з соціальної роботи – це не інспектор, який перевіряє соціальний стан сім’ї, а швидше друг та помічник, який доступними йому засобами допоможе подолати кризу.

 

Нормативно-правова основа діяльності

фахівця з соціальної роботи

Конвенція ООН про права дитини
Конституція України
Сімейний кодекс України
Закон України "Про соціальні послуги"
Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"
Закон України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України "Про волонтерську діяльність"
Указ Президента України "Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року"
Постанова КМУ "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"
Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"
Постанова КМУ "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"
Постанова КМУ "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги"
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу"
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах"
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наданняїм соціальних послуг та здійснення соціального супроводутаких сімей (осіб) "
Наказ від 28.03.2012 № 478/5/180/375/212/258 ²Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу"
Наказ Міністерства у справах сім’ї молоді та спорту України "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"
Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах"
інші нормативно-правові акти

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Погода

Логін: *

Пароль: *