Оголошення

                                                                                                 

20188201527

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

від 17.10.18 р.

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

В адміністративному відношенні проектована ділянка розташована по вул. Дахнівській, 80 в с. Свидівок Черкаського р-ну, Черкаської обл. Ділянка робіт розташована на відстані 15 км від м. Черкаси. Площа земельної ділянки – 2,5724 га.

Основною причиною провадження планованої діяльності стало постійне підтоплення земельних ділянок під дачну забудову та об’єктів рекреаційного призначення, особливо в період весняної повені. Для запобігання підтопленню ділянок проектом передбачається розробка мулуватих відкладів на прилеглій водній акваторії (староріччя р.Дніпро) з намивом розробленого ґрунту на ділянки, які підтоплюються.

Прогнозований термін будівництва 3,5 місяців.

Ґрунт для намиву ділянки площею 2,5724 га береться з правого берега Кременчуцького водосховища гідромеханізованим способом за допомогою земснаряду (ПЗР2000, грунтонасос ГрУ2000/63). Для транспортування гідросуміші (пульпи) і води при гідромеханізованому способі проектом передбачено напірний трубопровід із стальних труб діаметром 400 мм. Магістральний трубопровід по акваторії від земснаряду укладається на понтонах що входять в комплектацію землесосного снаряду. Далі по пульпопроводу гідросуміш подається на земельну ділянку площею 2,5724 га, на якій розташовані гідровідвали намиву ґрунту. З метою запобігання від розтікання пульпи і зворотного потрапляння в акваторію Кременчуцького водосховища проектом передбачено будівництво огороджувальних дамб по периметру ділянки намиву.

Для досягнення більш глибокої очистки скидної води від дрібних часток піску, вода, що відводиться проходить двоступеневе відстоювання – в першій карті і суміжній.

Намивання ґрунту виконується безестакадним способом, потужність шару намивання залежить від характеру ґрунту і потужності землесосного снаряду і складає 0,4 – 0,5 м при нарощуванні і 0,2 – 0,3 м при укорочуванні розподілювального пульпопроводу в карті намиву. Періодично виконується скидання освітленої води із карт намиву гідровідвалів через водоскидні колодязі шандорного типу.

2. Суб’єкт господарювання

Обслуговуючий кооператив «Дніпровські зорі», код ЄДРПОУ 39941192

Юридична адреса: 19622, Черкаська обл., Черкаський район, село Свидівок, вулиця Дахнівська, будинок 80.Контактний телефон: +38 (067)3395478

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000,  тел./факс (0472)63-36-55; e-mail: 38715482@mail.gov.ua

Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») що видається: Державним агентством водних ресурсів України.

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться: 08.11.2018 року в 11.00 годині в приміщенні Свидівоцької  сільської ради за адресоювул. Шевченка, 177, с. Свидівок, Черкаського району, Черкаської області,19622

Громадські слухання 2 відбудуться  не передбачається  .

6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та  іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або  тел./факс (0472)63-36-55;  e-mail: 38715482@mail.gov.ua

Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна тел. (0472) 63-09-78

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Адреса: м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, або  тел./факс (0472)-63-36-55; e-mail: 38715482@mail.gov.ua

Контактна особа - Лапшина Марина Фанусівна  тел. (0472) 63-09-78

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 50  аркушах та 15 додатків.

9. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомитися з Звітом з ОВД   реєстраційний номер справи про оцінку впливу планованої діяльності  в Єдиному реєстрі 20188201527  можна з 17.10.18 року за адресами:

 1. м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, оф. 5  ТОВ «ЕЦПНВ ПТ» тел. 36-10-14

Пн-Птн з 9.30-15.00

 1. Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Шевченка, 177, в приміщенні  сільської ради, тел./ факс (0472) 308-279, Пн-Птн з 9.00-16.00

 

                                                                                                    (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

                                                                                                     № 20188201527

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєструз оцінки впливу на довкілля,для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Обслуговуючий кооператив «Дніпровські зорі»,  кодЄДРПОУ39941192,

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єктагосподарювання

Юридична адреса: 19622, Черкаська обл., Черкаський район, село Свидівок, вулиця Дахнівська, будинок 80.

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика,технічні альтернативи

Намив територій на землях водного фонду, для захисту земельної ділянки від підтоплення поверхневими водами, по вул. Дахнівській, 80, с. Свидівок Черкаського району Черкаської області. Проектом передбачається розробка мулуватих відкладів на прилеглій водній акваторії (староріччя р. Дніпро) з намивом розробленого ґрунту на ділянки, які підтоплюються.

         Технічна альтернативавідсутня.  Так як не здійснення планованої діяльності призведе до негативного впливу на геологічне середовище, яке при не проведенні робіт зазнає значного впливу шляхом подальшого підтоплення, розмиву та підроблення території.

        

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальніальтернативи*.

В адміністративному відношенні проектована ділянка розташована по вул. Дахнівській, 80 в с. Свидівок Черкаського р-ну, Черкаської обл.Ділянка робіт розташована на відстані 15 км від м. Черкаси. Площа земельної ділянки – 2,5724 га.

Територіальні альтернативи відсутні.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованоїдіяльності

Реалізація проектного рішення з намиву земельної ділянки, площею 2,5724га з яких 1,3724 га знаходиться в довгостроковій оренді ОК «Дніпровські зорі», а решта належить приватним власникам членам кооперативу, які дають згоду на проведення робі,  дозволить покращити стан прибережної захисної смуги за рахунок усунення впливу на неї поверхневих вод, забезпечить збереження меж берегової лінії. Планова діяльність є безпечна  для місцевого  населення  і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництватощо)

Роботи по намиву земельної ділянки, площею 2,5724га (середній розмір ділянки 120х215м), будуть виконуватися в береговій зоні Кременчуцького водосховища, в тому числі і на прибережній захисній смузі (100х120м). Піщана суміш для намиву забирається з староріччя р. Дніпро з ділянки площею 3,214га з днопоглибленням кар’єру до 2,0м.

Ґрунт для намиву ділянки площею2,5724 га береться з правого берега Кременчуцького водосховища гідро механізованим способом за допомогою земснаряду.

 

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів.

Технічні та територіальні альтернативи відсутні.

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території заальтернативами:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН та санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу надовкілля:

На клімат і мікроклімат вплив відсутній, передумов до створення мікроклімату в районі розташування об’єкту проектування немає.

Вплив на повітряне середовище незначний в період проведення робіт, в період експлуатації відсутній.

Вплив на елементи геологічного середовища внаслідок зміни рельєфу, по закінченню робіт позитивний вплив, так як припиниться подальший розмив та підтоплення території.

Вплив на водне середовище - тимчасове забруднення завислими речовинами під час проведення робіт, під час експлуатації відсутній.

Вплив на рослинний світ у період  будівництва шляхом знищення водяної рослинності, що поступово відновлюється після закінчення  робіт. Вплив на тваринний світ шляхом факторів турбування під час проведення робіт. Втрати іхтіофауни компенсуються шляхом перерахування коштів до Держбюджету. В процесі експлуатації вплив на рослинний тваринний світ та іхтіофауну виключений.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіллята підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Друга категорія, пункт 2, частина 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу надовкілля

Підстави відсутні.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу надовкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.Зокрема, впливу робіт на ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну території, де плануються роботи з намиву територій на землях водного фонду.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планової діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованоїдіяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуругромадського обговорення  звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони  будуть розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу надовкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованоїдіяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається: Державним агентством водних ресурсів України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилатидо

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації за адресою м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, 18000, аботел./факс (0472)63-36-55; 

e-mail: 38715482@mail.gov.ua

Шановні жителі!

Відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області №1648 – ОД від 06.09.2018 повідомляємо, що протягом жовтня 2018 року на території нашого  району будуть проводитись заходи із переоральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин шляхом скидання вакцини з літаків.

Епізоотчна ситуація по сказу як в Україні так і на Черкащині залишається напруженою. Щороку від сказу гинуть тисячі тварин. Нажаль, хворіють та помирають люди. Проводиться вакцинація сприятливих свійських тварин, але небезпека приходить з дикої фауни, від тварин, яких ми не можемо ізолювати і піддати класичним щепленням. Досвід країн Європейського Союзу переконливий – лише пероральна вакцинація гарантує створення імунного фону в диких м’ясоїдних тварин. Науковцями розроблено ефективні вакцини і опрацьовано методики вакцинації, які дають змогу охопити наявне поголів’я диких тварин та досягти бажаних результатів.
Вакцини створюють специфічний імунітет при пероральному застосуванні; не викликають захворювання у молодих тварин; не виділяють вакцинний вірус зі слиною; безпечні для інших тварин; безпечна для людини і природного середовища; стабільна в польових умовах.
Розповсюдження вакцини літаком найбільш економічний із всіх систем розподілу, при цьому обробці піддаються всі середовища існування лисиці (с/г угіддя, гори, ліси, приміські зони). Для фіксування точної локалізації розподілу принад використовують прилади з GPS.
Мінімальна щільність принад повинна бути не менше, ніж 20 доз/кв.км.
Розповсюдження вакцини не проводиться над населеними пунктами, болотами, водоймищами, авто- та залізничними шляхами та місцями проведення польових робіт.

Звертаємось до мешканців області з проханням з порозумінням віднестись до заходів з вакцинації диких м’ясоїдних тварин, при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, а залишати привабливими для тварин. Заздалегідь дякуємо за розуміння!

 

Рішення сесії Свидівоцької сільської ради "Про встановлення заборони продажу пива (крім базалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території сільської ради" 

 

 

Юридична допомога переселенцям, учасникам АТО, родинам загиблих у зоні АТО!

«Всеукраїнський громадський рух «Сила права» – єдина правозахисна організація, яка допомагає громадянам отримати компенсацію матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Кожен громадянин, який постраждав від злочинних дій Російської Федерації в Україні, може отримати безкоштовну консультацію та ефективну правову допомогу у підготовці та супроводі позовної заяви з моменту її подання до суду до фактичного отримання компенсації завданої шкоди.

Безкоштовна правова допомога надається:

 • Родинам загиблих військовослужбовців – очікуваний розмір компенсації від 60000 євро для кожного члена родини;
 • Військовослужбовцям, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, – очікуваний розмір компенсації від 20000 євро (для легкопоранених) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
 • Колишнім військовополоненим та цивільним особам, що перебували в незаконному утриманні, – очікуваний розмір компенсації від 20000 євро;
 • Вимушеним переселенцям з окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей – очікуваний розмір компенсації від 35000 євро + компенсація матеріальної шкоди;
 • Громадянам, які втратили особисте майно, – розмір компенсації залежить від вартості втраченого майна.

Завдяки професіональним зусиллям команди «Сила права», накладено арешт на виплату кредиту в розмірі 3 мільярдів доларів США, отриманого Україною від РФ за часів режиму Януковича у 2013 році, та відсотків по ньому. Ці кошти будуть використані для виплати компенсацій постраждалим. Тож, не зволікайте та звертайтесь до найближчої приймальні руху «Сила права». Мережа руху налічує 18 міст у 15 регіонах України.

Всю детальну інформацію ви можете отримати за адресою:

м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, оф. 325

Контактні телефони: 068-503-71-29; 050-421-00-36.

email: cherkasy@sila-prava.org

Сайт: http://sila-prava.org

 

Шановні жителі с.Свидівок та с-ща Сокирна!

Пільгове перевезення громадян у ІІ півріччі 2018 року буде здійснюватися одним оборотним рейсом (щовівторка) для усіх пільгових категорій громадян маршрутом

№121 с-ще Сокирна – м.Черкаси о 9:00 та №121 м.Черкаси – с-ще Сокирна о 13:45.  

 

Шановні жителі с.Свидівок та с-ща Сокирна!

Відповідно до рішення сесії Свидівоцької сільської ради №50-4 від 07.06.2018 року, з метою зменшення відходів та їх негативного впливу на навколишнє середовище ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ШТУЧНІ КВІТИ, КОШИКИ, ВІНКИ на територіях кладовищ с.Свидівок та с-ща Сокирна та ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ТОРГІВЛЯ штучними квітами, призначеними для використання на кладовищах та пам’ятних місцях.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Звертаємося до вас відмовитися від пластикової поминальної атрибутики.

Бережіть здоров’я  своє та оточуючих! 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ!

На території Черкаської області проводяться роботи зі створення національно природного парку «Середньодніпровський». Свидівоцька сільська рада оголошує про початок громадського обговорення даного питання. З огляду на велику площу земель пропонованих до заповідання, що зачіпає інтереси багатьох землевласників та землекористувачів, приймаються пропозиції та зауваження у приміщенні сільської ради або за телефоном 30-82-09. Зі схемою проектної межі національного природного парку «Середньодніпровський» можна ознайомитися у приміщенні сільської ради та на нашому сайті.

 

Шановні жителі!

Черкаська районна державна нотаріальна контора змінила місцезнаходження: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 255

 

УВАГА!

У зв’язку з ситуацією, що виникла внаслідок підтоплення земель та домоволодінь в адміністративних межах Свидівоцької сільської ради повідомляємо наступне.

За положенням статті 60 Земельного Кодексу України та статті 88 Водного Кодексу України вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Так, згідно зі статтею 61 Земельного Кодексу України, статтею 89 Водного Кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

Зокрема, у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення),  а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів тощо. Об’єкти, що знаходяться в прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим.

Відповідно до статті 60 Земельного Кодексу України, статті 88 Водного Кодексу України прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 га – 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га – 50 метрів; для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. Для створення сприятливого режиму водних об’єктів встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою. Відсутність окремого проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги не свідчить про відсутність самої прибережної захисної смуги, оскільки її розміри визначені законом.    

 

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Девіз 2018 року

«ЗАХИЩЕНЕ І ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці. Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня. У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

 

 

Свидівоцька сільська рада інформує, що Постановою Кабінету Міністрів України №196 від 14.03.2018 року у сфері транспортного обслуговування встановлені соціальні норми  особам, які відповідно до законодавства мають пільги з оплати проїзду, у кількості тридцяти поїздок на місяць усіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах:

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Вид міського транспорту

Тролейбус

Автобус міського сполучення (у звичайному режимі)

 

Транспорт приміського сполучення

Черкаська область

11

11

8

 

У разі не використання встановленої кількості поїздок певним видом транспорту особа може використати відповідну кількість поїздок іншими видами транспорту в межах соціальної норми, встановленої на місяць.

 

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Податкового  кодексу  України, Свидівоцькою сільською радою підготовлено проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік». Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення, на офіційному веб-сайті Свидівоцької сільської ради – www.svidivok.rada.org.ua 19.03.2018 року буде оприлюднено проект рішення Свидівоцької сільської ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік».

 

УВАГА!!!

Виконавчий комітет сільської ради повідомляє, що в 2016 році виготовлена нова нормативно-грошова оцінка земель Свидівоцької сільської ради, яка буде діяти з 01 січня 2017 року, тому для здійснення розрахунку  орендної плати на 2018 рік усім юридичним та фізичним особам необхідно звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Черкаському районі (м.Черкаси, вул. В.Чорновола,157  тел.64-34-61) та отримати витяг з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.

Витяг з нормативно-грошової оцінки є обов’язковою умовою для здійснення нарахування орендної плати.

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

Згідно з медичною реформою МОЗ України оновило Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. З даними змінами можна ознайомитися на нашому сайті.

 

Попередити пошкодження об’єктів енергозбереження

     Упродовж останніх років на території Черкаської області загрозливого характеру набули крадіжки електричної енергії, окремих складових елементів електричних мереж та іншого обладнання ПАТ «Черкасиобленерго».

     Викликає значну стурбованість те, що викрадання електричних дротів з повітряних ліній електропередачі, силових трансформаторів, трансформаторного масла з підстанцій та металевих кутників з опор не тільки завдається значна матеріальна шкода Товариству, а ще й неодмінно призводить до аварійного стану мережі електропостачання. Без сумніву, зазначене спричиняє значні незручності, пов’язані з вимушеним та довгостроковим припиненням електропостачання населених пунктів. Зростають ризики екологічного лиха, зупинок підприємств, лікарень, інших об’єктів життєзабезпечення населення, що у кінцевому рахунку може створити реальні загрози громадській безпеці.

     ПАТ «Черкасиобленерго» звертається до всіх небайдужих жителів районів з великим проханням сприяти охороні об’єктів енергозабезпечення, своєчасно повідомляти про всіх виявлені пошкодження енергозабезпечення, а також про осіб, які вчиняють крадіжки відповідного обладнання та електроенергії або готуються до їх скоєння.

Інформацію просимо надавати за телефонами:

102 – Національна поліція України;

(0472) 33-87-87 – колл-центр ПАТ «Черкасиобленерго»;

(0472) 39-52-47 – гаряча лінія ПАТ «Черкасиобленерго»;

або за електронною поштою:

kanc_ck@obl.ck.energy.gov.ua

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *